Syarat Perkhidmatan

Laman web EasyIron (" EasyIron, " " kami ," atau " kami ") ("Laman" atau "Tapak") dan perkhidmatan berkaitan disediakan kepada anda menurut Syarat Penggunaan dan Perkhidmatan berikut ( " TOS ") dan sebarang peraturan lain yang disiarkan di Tapak kami. EasyIron ialah nama dagangan Easy Iron Solutions & Services Sdn Bhd, sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia (No. Syarikat: 1491010-W). Alamat berdaftar kami ialah Tingkat 1, No 28, Jalan USJ 6/1D, 47610 Subang Jaya, Selangor, Malaysia. Khususnya, kami ingin menarik perhatian anda kepada dasar kami yang berkaitan dengan syarat pembelian dalam TOS dan Dasar Privasi kami. Jika anda berumur di bawah 16 tahun, anda mesti memberitahu ibu bapa atau penjaga anda Dasar Privasi EasyIron sebelum anda mendaftar untuk menggunakan Laman ini atau mana-mana perkhidmatan Laman ini. Kami berhak untuk hanya menerima tempahan daripada mereka yang berumur 18 tahun ke atas.

PENGENALAN

A. Selamat datang ke Easy Iron laman web. TOS yang ditetapkan di sini mengawal hubungan kami dengan anda dan terpakai pada penggunaan tapak web kami oleh anda. Dengan menggunakan tapak web kami, anda bersetuju untuk terikat dengan TOS yang mengikat secara sah yang dinyatakan di bawah. Jika anda tidak mahu atau bersetuju untuk terikat secara sah oleh mereka, maka sila jangan mengakses atau menggunakan Laman web Easy Iron . Anda harus mencetak salinan TOS ini untuk rujukan masa hadapan anda.

B. Kami boleh mengubah suai TOS dari semasa ke semasa. Sila baca TOS dan semak semula dengan kerap. Jika anda tidak bersetuju dengan sebarang perubahan pada TOS maka anda mesti segera berhenti menggunakan Laman ini. Sebarang perubahan yang dibuat selepas anda membuat pesanan tidak akan menjejaskan pesanan tersebut melainkan kami dikehendaki membuat perubahan mengikut undang-undang. Jika anda pada bila-bila masa mempunyai sebarang soalan berkaitan TOS kami, sila e-mel kami di alex@easyironspray.com .

C. Apabila anda mendaftar sebagai pengguna laman web kami, anda memberi jaminan kepada kami seperti berikut;

  • Bahawa semua maklumat peribadi yang anda berikan adalah benar, tepat dan lengkap dalam semua aspek dan ia adalah terkini.

  • Anda akan segera memberitahu kami tentang sebarang perubahan pada maklumat peribadi yang diberikan sebelum ini;

  • Anda tidak akan menyalahgambarkan diri anda sebagai orang lain atau menggunakan nama mana-mana pihak ketiga atau pihak yang anda tidak dibenarkan untuk menggunakan. Begitu juga, anda tidak akan menggunakan sebarang kad kredit atau debit atau kad atau apa-apa cara pembayaran lain yang bukan milik anda atau yang anda tidak dibenarkan untuk menggunakannya.

D. Kami memberi anda dan pelanggan lain akses ke laman web kami dengan ketat mengikut TOS ini dan sebarang pesanan yang dibuat oleh anda dianggap telah dibuat mengikut TOS ini. Kami boleh pada bila-bila masa mengubah, mengubah suai, atau menggantung (sama ada buat sementara atau kekal) mana-mana bahagian atau semua laman web tanpa notis, dan anda bersetuju dan mengesahkan bahawa kami tidak akan mempunyai sebarang liabiliti kepada anda atau mana-mana pihak atau pihak ketiga akibatnya daripada variasi, pengubahsuaian atau penggantungan tapak web tersebut.

TEMPAHAN

A. Apabila anda membuat pesanan dalam talian melalui laman web kami, anda mewakili dan memberi jaminan kepada kami;

  • Anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, dan

  • Anda mempunyai keupayaan untuk memasuki kontrak yang mengikat secara sah.

B. Apabila anda membuat pesanan dalam talian, anda akan menerima e-mel daripada kami yang mengesahkan penerimaan pesanan anda. Ini tidak bermakna kami telah menerima pesanan anda. Pesanan anda merupakan tawaran anda kepada kami untuk membeli produk atau produk daripada kami. Semua dan setiap pesanan yang dibuat oleh pelanggan kami dalam talian adalah tertakluk kepada penerimaan oleh kami. Penerimaan tersebut akan disampaikan oleh kami menghantar e-mel kepada anda untuk menyatakan bahawa kami telah menerima tempahan anda dan kami akan menghantar barangan yang dipesan kepada anda. Kontrak antara kami dibuat hanya pada masa kami menghantar e-mel yang mengesahkan penghantaran kepada anda, dan sehingga masa itu, kami berhak untuk tidak memenuhi mana-mana atau semua pesanan yang dibuat oleh anda. Sekiranya kami tidak dapat menghantar semua produk yang anda pesan, kontrak antara kami akan berkaitan semata-mata dengan produk yang kami hantar, atau yang telah kami sahkan telah kami hantar.

C. Kami mungkin memutuskan untuk tidak menerima pesanan anda atas pelbagai sebab, antaranya mungkin yang berikut:

  • Ketiadaan produk daripada stok;

  • Anda tidak dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam TOS ini;

  • Kami tidak dapat mendapatkan kebenaran yang sesuai untuk pembayaran anda; atau

  • Ralat harga atau pengenalan dengan produk atau produk.

D. Sebagai pengguna, anda mempunyai hak untuk membatalkan kontrak untuk membeli produk pada bila-bila masa dalam tempoh 7 hari dari hari produk dihantar atau dihantar kepada anda. Sekiranya anda memilih untuk berbuat demikian, anda akan menerima bayaran balik penuh bagi harga yang dibayar untuk produk mengikut dasar bayaran balik kami. Untuk membatalkan kontrak, anda mesti memberitahu kami secara bertulis (yang termasuk e-mel) tentang niat anda untuk berbuat demikian dan memulangkan produk kepada kami dengan serta-merta, yang bergantung pada kos dan risiko anda. Kami menjangkakan produk akan dikembalikan kepada kami dalam keadaan yang sama seperti semasa ia dihantar kepada anda. Peruntukan ini tidak menjejaskan hak berkanun anda.

PENERANGAN PRODUK

J. Kami berusaha sedaya upaya untuk memastikan bahawa maklumat di laman web kami yang berkaitan dengan produk kami adalah tepat dalam semua aspek dan terkini. Kami sentiasa mengemas kini laman web kami, tetapi ada kemungkinan bahawa maklumat yang muncul di laman web kami dari semasa ke semasa mungkin tidak menggambarkan kedudukan pada masa yang tepat anda membuat pesanan. Kami akan mengesahkan harga produk dalam e-mel yang kami hantar kepada anda untuk mengesahkan penghantaran produk.

B. Kami sangat berhati-hati dalam menghasilkan semula warna produk yang tepat. Had perwakilan warna dan tetapan warna individu skrin PC anda mungkin menyebabkan sedikit variasi dalam warna produk. Kami berhati-hati untuk memastikan perihalan produk dan warna yang tepat, tetapi spesifikasi berbeza-beza dan produk dan/atau warna mungkin berbeza daripada yang ditunjukkan di tapak web kami.

HARGA DAN PEMBAYARAN

A. Simpan untuk ralat yang jelas, laman web kami akan memaparkan harga semua produk kami. Harga yang ditunjukkan di tapak web kami tidak termasuk kos penghantaran, yang akan ditambah kepada jumlah yang perlu dibayar daripada anda apabila anda menyelesaikan transaksi. Harga kami mungkin berbeza dari semasa ke semasa, tetapi sebarang perubahan tidak akan menjejaskan pesanan yang telah kami terima dan yang mana kami telah menghantar pengesahan e-mel kepada anda.

B. Jika anda memesan dari luar Malaysia, anda harus sedar bahawa mungkin terdapat duti import dan cukai yang perlu dibayar apabila penghantaran sampai ke negara tempat anda memesan. Kami mengesyorkan anda menyemak sebelum memesan caj ini, kerana kami tidak mempunyai kawalan ke atasnya dan tidak boleh bertanggungjawab untuk sebarang caj tambahan yang mungkin perlu anda bayar akibatnya. Anda perlu mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terpakai di negara tempat anda membuat pesanan, dan EasyIron tidak boleh dan tidak akan bertanggungjawab atas sebarang pelanggaran undang-undang dan/atau peraturan tersebut oleh anda.

C. EasyIron telah memperkenalkan dasar penetapan harga yang adil dan oleh itu mengenakan bayaran yang sama kepada semua pelanggan di seluruh dunia. Harga yang dipaparkan dalam Ringgit Malaysia adalah sama tanpa mengira lokasi pelanggan, kecuali kos penghantaran.

D. Kami di EasyIron berusaha untuk menjadikan membeli-belah di laman web kami sebagai selamat dan terjamin yang mungkin. Kami tidak boleh dan tidak akan bertanggungjawab untuk penggunaan penipuan di tapak web kami terhadap kad kredit atau debit yang hilang dan/atau dicuri. Kami sudah tentu akan membantu syarikat kad kredit/debit anda di mana kami boleh berbuat demikian sebaik sahaja sebarang penipuan telah dilaporkan kepada mereka.

PENGHANTARAN

J. Setelah kami menerima dan menerima pesanan anda dan menerima bayaran penuh, matlamat kami adalah untuk menghantar, untuk pesanan Malaysia, dalam masa 5 hari bekerja dan untuk pesanan di luar Malaysia, dalam masa 10 hari bekerja. Semua pesanan, sudah tentu, tertakluk kepada ketersediaan stok. Setiap item yang dipesan adalah pesanan individu, walaupun kami akan, jika boleh, menggabungkan beberapa pesanan menjadi satu penghantaran. Kami mungkin, untuk keperluan stok dan pembungkusan, perlu menghantar produk kepada anda dalam beberapa pakej dan pada masa yang berbeza.

B. Kami akan menggunakan pihak ketiga atau pihak untuk menghantar produk kepada anda. Ini boleh dilakukan melalui sistem pos atau melalui syarikat kurier. Kami tidak boleh dan tidak akan bertanggungjawab atas kegagalan pihak ketiga untuk menghantar produk kepada anda. Sekiranya pihak ketiga memerlukan anda menandatangani untuk mengakui penerimaan penghantaran, kami berhak untuk bergantung pada mana-mana tandatangan yang mungkin diberikan oleh anda atau mana-mana orang lain di alamat penghantaran dibuat. Sekiranya anda mengarahkan pihak yang membuat penghantaran meninggalkan bungkusan itu tanpa anda menandatanganinya, maka kami tidak boleh dan tidak akan bertanggungjawab jika penghantaran gagal sampai kepada anda akibat kecurian atau atas sebab lain.

PULANGAN

A. Sebarang produk (selain daripada item jualan) boleh dikembalikan kepada kami untuk bayaran balik penuh, penggantian atau pertukaran dalam masa dua minggu dari tarikh penghantaran.

B. Jika anda memulangkan produk kepada kami kerana anda telah menggunakan hak anda untuk membatalkan kontrak dalam tempoh 7 hari yang dirujuk dalam syarat 2 D di atas, kami akan memproses bayaran balik anda secepat mungkin dan, dalam apa jua keadaan, dalam tempoh 28 hari dari tarikh kami menerima notis pembatalan anda. Jika notis anda diterima pada hujung minggu atau cuti umum, tempoh 28 hari akan mula berjalan pada hari bekerja pertama selepas itu. Kami juga akan membayar balik kos penghantaran produk kepada anda, tetapi anda akan bertanggungjawab ke atas kos pemulangan produk kepada kami, termasuk sebarang duti yang sesuai (seperti GST/VAT) yang perlu dibayar jika anda memulangkan produk dari luar Malaysia.

C. Jika anda memulangkan produk kepada kami atas sebarang sebab lain, seperti mendakwa produk tersebut rosak, kami akan memeriksa produk tersebut, dan jika kami memutuskan bayaran balik adalah wajar, kami akan memberitahu anda mengenainya dalam tempoh masa yang munasabah dan , dalam apa jua keadaan, dalam masa 28 hari selepas kami memaklumkan anda bahawa anda berhak mendapat bayaran balik. Jika anda memulangkan produk yang kami bersetuju rosak, kami juga akan membayar balik kos penghantaran kepada anda dan kos pemulangan produk kepada kami. Sekiranya kami tidak bersetuju bahawa produk itu rosak, kami akan mengembalikannya kepada anda, dengan menyatakan sebab keputusan kami.

D. Kami biasanya akan membuat sebarang bayaran balik menggunakan kaedah pembayaran yang sama yang digunakan oleh anda semasa anda membuat pesanan.

DASAR PRIVASI KAMI

Sila rujuk bahagian Dasar Privasi kami di tapak web kami untuk maklumat yang berkaitan dengan ini.

PENGGUNAAN LAMAN WEB DAN PAUTAN KEPADA PIHAK KETIGA

A. Melainkan dipersetujui terlebih dahulu , anda bersetuju untuk tidak menyesuaikan diri, mengubah atau mencipta karya terbitan daripada mana-mana bahan yang terkandung dalam laman web kami atau menggunakannya untuk sebarang tujuan selain daripada penggunaan peribadi, bukan komersial anda. Anda bersetuju bahawa anda hanya akan menggunakan laman web kami untuk tujuan yang sah dan dengan cara yang tidak melanggar hak orang lain atau menyekat atau menghalang penggunaan dan keseronokan laman web ini oleh mana-mana pihak ketiga. Sekatan atau sekatan tersebut termasuk, tanpa had, kelakuan yang menyalahi undang-undang atau yang boleh mengganggu atau menyebabkan kesusahan atau kesulitan kepada mana-mana orang atau orang lain, penghantaran kandungan lucah atau menyinggung perasaan, atau menyebabkan gangguan kepada aliran biasa dialog di tapak web kami. EasyIron tidak bertanggungjawab ke atas kerosakan dan/atau kerugian walau apa pun yang timbul daripada penggunaan laman web kami.

B. Kami mungkin menyediakan pautan ke tapak web pihak ketiga, dan jika kami melakukannya, ini adalah semata-mata untuk kemudahan anda. Menggunakan pautan ini akan membawa anda pergi dari easyironspray.com. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas tapak web pihak ketiga ini dan oleh itu tidak boleh dan tidak akan menerima sebarang liabiliti untuk kerosakan dan/atau kerugian walau apa pun yang timbul daripadanya. Sebarang penggunaan tapak web pihak ketiga oleh anda adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri.

PROMOSI, DISKAUN, TAWARAN PELBAGAI BELI, CABUTAN HADIAH

A. Anda tidak boleh menukar wang daripada baucar atau kod baucar dengan wang tunai, dan ia hanya boleh digunakan untuk satu transaksi. Baucar wang dan/atau kod baucar tidak boleh digunakan bersama-sama dengan mana-mana baucar, kod baucar atau tawaran lain.

B. Di mana kami menawarkan diskaun atau diskaun promosi di tapak web kami, ini hanya sah untuk digunakan pada pembelian yang dibuat di tapak web kami dan tidak boleh digunakan bersama dengan mana-mana baucar, kod baucar atau kad korporat yang lain. Sebarang baucar atau kod baucar adalah untuk digunakan di laman web sahaja dan tidak boleh ditebus di mana-mana kedai kami. Apabila anda memulangkan produk yang dibeli dengan baucar wang, anda akan dikembalikan harga item yang anda bayar selepas menggunakan baucar wang, kod baucar atau sebarang diskaun promosi lain yang digunakan semasa anda membeli produk.

C. Kami boleh dari semasa ke semasa mengendalikan cabutan hadiah. Apabila kami melakukannya, mereka akan ditadbir oleh TOS yang akan kami terbitkan pada masa itu.

D. Di mana kami menawarkan tawaran berbilang belian, ini hanya akan digunakan pada produk yang dipaparkan dengan jelas seperti itu. Tawaran berbilang belian tidak boleh digunakan bersama dengan promosi atau baucar lain. Kos pos dan sebarang caj lain yang berkaitan akan ditambah kepada kos mana-mana tawaran berbilang belian. Jika anda tidak memulangkan semua item yang dibeli sebagai sebahagian daripada tawaran bundle (contohnya, "Beli 1 Percuma 2" atau "3 untuk RM200") untuk bayaran balik, harga bundle tidak akan terpakai lagi. Item yang anda tidak pulangkan akan kembali kepada harga pada jumlah asal, jumlah tunggal dan akan ditolak daripada jumlah nilai bayaran balik anda. Dengan mengambil kira perkara ini, kami amat mengesyorkan agar sebarang item promosi yang dikembalikan di luar himpunan mereka ditukar.

LIABILITI KAMI KEPADA ANDA

J. Kami berusaha untuk memastikan bahawa mana-mana produk yang anda beli daripada kami melalui laman web kami adalah berkualiti dan sesuai untuk tujuan yang dimaksudkan. Kami tidak menerima tanggungjawab jika anda tidak mengikut arahan penjagaan yang sangat khusus yang kami sertakan, jika sesuai, dengan produk atau pada produk, atau dalam bungkusannya.

B. Sekiranya anda mengalami apa-apa kerugian akibat daripada sebarang pelanggaran perjanjian pembelian anda oleh kami, anda bersetuju bahawa takat maksimum liabiliti kami adalah terhad kepada jumlah harga pembelian produk yang dibeli oleh anda di bawah perjanjian pembelian tersebut .

C. Kami tidak menjamin bahawa mana-mana atau semua fungsi yang terkandung dalam laman web ini tidak akan terganggu atau bebas ralat, bahawa sebarang kecacatan akan diperbetulkan, atau easyironspray.com atau pelayan atau pelayan yang menyediakannya kini atau dalam masa depan bebas daripada virus dan/atau pepijat.

FORCE MAJEURE

A. Force majeure bermaksud kejadian yang berlaku di luar kawalan kami dan yang menyebabkan kelewatan dalam keupayaan kami untuk memenuhi bahagian kontrak kami. Ia mungkin termasuk pelbagai acara seperti mogok, sekat masuk, tindakan perindustrian, gangguan kepada sistem pengangkutan, peperangan dan banyak lagi kemungkinan peristiwa yang menyekat atau menghalang keupayaan kami untuk melengkapkan bahagian kontrak kami.

B. Jika kejadian force majeure berlaku, kontrak antara kami akan digantung untuk tempoh yang sama dengan kejadian force majeure untuk membolehkan kami memenuhi kewajipan kontrak kami. Jika kami dapat mengatasi peristiwa force majeure sebelum tamat tempohnya, kami akan berusaha untuk berbuat demikian, tetapi kami tidak akan diwajibkan untuk melakukan sebarang perbelanjaan tambahan untuk berbuat demikian. Jika kejadian force majeure menghalang kami daripada memenuhi kontrak, kami akan memberitahu anda dan, melainkan jika dihalang daripada berbuat demikian, mengembalikan wang pembelian anda.

HARTA INTELEK DAN HAK CIPTA

Semua hak, termasuk hak cipta, dalam laman web ini dan kandungannya (seperti yang mungkin dipinda, diubah dan dikemas kini dari semasa ke semasa) dimiliki oleh Easy Iron Solutions & Services Sdn Bhd (1491010-W). Dalam mengakses laman web ini, anda bersetuju bahawa anda akan mengakses kandungan tersebut semata-mata untuk kegunaan peribadi anda dan bukan untuk sebarang kegunaan komersial atau awam, pengedaran atau penerbitan. Anda tidak boleh menyalin, mengeluarkan semula, menerbitkan semula, memuat turun, menyiarkan, menyiarkan, menghantar, menyediakan kepada umum, atau sebaliknya menggunakan kandungan laman web ini dalam apa jua cara kecuali untuk kegunaan peribadi anda, bukan komersial. Sebarang penggunaan lain laman web ini dan mana-mana kandungannya memerlukan kebenaran bertulis yang nyata terlebih dahulu daripada Easy Iron Solutions & Services Sdn Bhd (1491010-W). ditandatangani oleh pegawai Syarikat. Anda bersetuju untuk menggunakan laman web ini dengan cara yang sah dan untuk tujuan yang sah dalam menjalankan sebarang transaksi melaluinya.

UMUM

J. Kontrak yang dibuat antara kami menurut TOS ini adalah peribadi kepada anda dan tidak boleh diserahkan atau dipindahkan kepada mana-mana pihak ketiga. Kami boleh menyerahkan atau memindahkan kewajipan kami di bawahnya kepada pihak ketiga pada bila-bila masa, tetapi jika kami melakukannya, kami akan memberi anda notis bahawa kami telah berbuat demikian.

B. Jika pada bila-bila masa mana-mana satu daripada terma ini dianggap sebagai menyalahi undang-undang, tidak boleh dikuatkuasakan, atau tidak sah, maka terma tersebut (atau terma, mengikut mana-mana yang berkenaan) akan dianggap telah dipadamkan daripada TOS ini dan tidak boleh dalam mana-mana mempengaruhi kesahihan dan/atau kebolehkuatkuasaan peruntukan baki TOS ini atau mana-mana daripadanya.

C. TOS ini mewakili keseluruhan perjanjian antara kami. Jika mana-mana wakil atau ejen kami yang diberi kuasa dengan sewajarnya membuat sebarang kenyataan atau representasi yang bertentangan dengan terma di sini, anda mesti meminta perkara yang sama secara bertulis. Sekiranya tiada sebarang bukti bertulis tentang perubahan, TOS ini akan diguna pakai. Sekiranya kami mengetepikan mana-mana TOS ini yang tidak boleh ditafsirkan sebagai penepian mana-mana TOS ini.

D. Kami berhak, dari semasa ke semasa, untuk menyemak, meminda dan mengubah TOS ini. Sekiranya kami berbuat demikian, kami akan menerbitkan perubahan tersebut di tapak web kami. Sebarang pesanan yang dibuat oleh anda selepas kami menyiarkan perubahan tersebut akan dianggap tertakluk kepada terma yang diubah tersebut, dan kontrak antara kami akan ditafsirkan dengan sewajarnya.

E. TOS ini dan sebarang kontrak yang diwujudkan di antara kami selaras dengan ini akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Kedua-dua anda dan kami tunduk tanpa boleh ditarik balik kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia untuk menyelesaikan sebarang pertikaian yang mungkin timbul di bawah TOS ini.